Predavanje o digitalnom marketingu na univerzitetu “Apeiron”

Predavanje o digitalnom marketingu na univerzitetu “Apeiron”

Na poziv visokoškolske ustanove Apeiron, održali smo predavanje o digitalnom marketingu. Predavanje su držali osnivači agencije Digivox, Gradimir Stanković i Aleksandar Čičić. Kroz priču o vlastitom putu, pokretanju agencije i izazovima i prilikama u ovom poslu, studentima je predstavljeno kako je to pokrenuti agenciju za digitalni markting u Bosni i Hercegovini.

Tema predavanja su poslovanje agencija za digitalni marketing u BIH, mogućnostima koje nam pruža internet i pokretanju vlastitog biznisa. Razgovarali smo sa studentima i o njihovim idejama i planovima, dali feedbaack na predstavljene ideje i ponudili pomoć studentima koji u narednom periodu žele raditi na pokretanju vlastitog posla ili se žele angažovati u oblasti digitalnog marketinga.

 

Share this post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular Categories

Newsletter

Get free tips and resources right in your inbox, along with 10,000+ others