Trening digitalnog marketinga za članove CERD-a

Ekipa Digivoxa realizuje trening digitalnog marketinga za članove Centra za ruralni razvoj. Trening obuhvata osnove marketinga na društvenim mrežama i rada u Photoshopu.

Cilj treninga je osposobiti polaznike, članove Centra za ruralni razvoj, da samostalno upravljaju Facebook i Instagram stranicama CERD-a i brendova koji postoje unutar CERD-a, kreiraju objave i kampanje.

Prvi dan treninga posvećen je radu u Photoshopu. Poznavanje osnova rada u Photoshopu je neophodno radi dizajniranja objava na društvenim mrežama. U ovakvim treninzima, Photoshop uvijek radimo prvi dan treninga.

Drugi dan je posvećen pisanju objava na Fejsbuku i Instagramu, content marketingu (pisanju sadržaja koji prodaje). Ono što pišemo u velikoj mjeri određuje uspjeh naše objave, naročito kada su objave usmjerene na promociju brenda i prodaju proizvoda.

Tokom trećeg dana se obrađuje Facebook Business Manager – alatka kreirana da omogući biznisima i agencijama upravljanje nalozima na ovoj društvenoj mreži i plaćenim oglašavanjem. Sa znanjem koje su stekli prehodna dva dana, polaznici kreiraju svoje prve plaćene kampanje.

Četvrtog dana se analiziraju rezultati kampanja. Uviđamo koji su to obrasci koji povećavaju uspjeh naših kampanja, mijenjamo parametre i kreiramo novu kampanju.

Trening digitalnog marketinga, dinamika i trajanje

1. dan – 4 sata
2. dan – 4 sata
3. dan – 5 sati
4. dan – 3 sata

ukupno: 16 radnih sati

Prvi i drugi dan se rade dan za danom, kako bi se stečeno znanje povezalo u jednu cjelinu. Nakon toga se pravi pauza od 5-7 dana, nakon čega sliedi treći dan treninga. Nakon trećeg dana, pravi se pauza od 2-3 dana. Cilj ove pauze jeste da kreirane kampanje “rade”, tj da dobijemo konkretne rezultate, koje možemo analizirati. Četvrti dan je predviđen za analizu rezultata i optimizaciju svake individualne kampanje.

Četverodnevni trening je predviđen za grupe od 5 do 10 polaznika. Rad sa manjim brojem polaznika omogućuje veću interakciju i posvećivanje predavača svakom polazniku ponaosob. Naglasak je na praktičnom radu, sa polaznicima kreiramo objave za njhove stranice, analiziramo postojeće profile i pravimo plan konkretnih objava i kampanja. Polaznici tokom akademije kreiraju i svoju prvu plaćenu kampanju.

Ukoliko ste i Vi zainteresovani za trening digitalnog marketinga, javite nam se na kontakt@digivox.ba

Share this post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popular Categories

Newsletter

Get free tips and resources right in your inbox, along with 10,000+ others