Logo dizajn (VRSTE LOGOTIPA I NJIHOVO ZNAČENJE)

Logo ili logotip je grafički znak, ikona ili simbol koji označava određeni proizvod, uslugu ili određeni poslovni subjekt. Dio je vizuelnog identiteta jednog preduzeća, a logo dizajn predstavlja važno područje grafičkog dizajna.

Potrebno je da se razumije razlika između logotipa i brenda, s obzirom na to da se ovi pojmovi često greškom poistovjećuju.

Brend se može definisati kao mišljenje klijenata ili potrošača o određenom proizvodu, uslugi ili preduzeću i formira se na osnovu ukupnih aktivnosti koji se preduzimaju, što uključuje i vizuelni identitet (gdje logo dizajn igra važnu ulogu), kvalitet proizvoda ili usluge, poruke koje se šalju krajnjim potrošačima, kao i ostale aktivnosti.

Logo dizajn i dizajn vizuelnog identiteta

Vi možete da formirate svoj identitet, u koji između ostalog spada i logo, i to je ono na šta možete uticati, ali reputacija, odnosno brend, nastaje kao rezultat niza različitih faktora.

U ovom tekstu se nećemo baviti pojmom brenda i brendiranja, već će pažnja biti usmjerena prvenstveno na logo dizajn – koji predstavlja prvi kontakt sa klijentima, odnosno potrošačima, što ga čini veoma važnim dijelom vizuelnog identiteta jednog preduzeća.

Jedna od najznačajnijih funkcija logotipa je izdvajanje proizvoda, usluge ili samog poslovnog subjekta od konkurencije pomoću čega će klijenti moći da ih bolje identifikuju. Potrošačima logo predstavlja prvi vizuelni element koji primijete kada se susreću sa vašim preduzećem, što lako može uticati na to da li će se ili neće odlučiti da kupe vaš proizvod ili uslugu.

Zbog toga, ukoliko pokrećete neki biznis, neophodno je da određena sredstva izdvojite i za logo dizajn, tj. kreiranje vizuelnog identiteta firme, a dizajniranje kvalitetnog logotipa bi trebao da bude prvi zadatak.

Osnovi elementi svakog logotipa su tipografija, vizual i boja. U zavisnosti od toga kako se ovi elementi kombinuju, mogu se dobiti različite vrste logotipa.

Ukoliko imate nedoumice koji logo bi bio najbolji za predstavljanje vašeg biznisa, na pravom ste mjestu, jer ćemo u nastavku teksta otkriti koje sve vrste logotipa postoje i na koji način možete da iskoristite svaki tip za predstavljanje vašeg brenda.

Pa, krenimo po redu.

Logo dizajn – vrste logotipa


1. Monogram


Monogram je logo koji se sastoji od slova, uglavnom inicijala firme. On predstavlja uglavnom skraćeni naziv brenda, s obzirom da se puni naziv teško pamti i nije toliko efektan.

Monogram treba da bude jednostavan, tako da je potrebno posebnu pažnju posvetiti odabiru fonta, imajući u vidu da mora biti i čitljiv i prilikom štampanja vizit karti i drugog reklamnog materijala. Font se kod ove vrste logotipa bira uglavnom u skladu sa industrijom brenda.

Ovu vrstu loga možemo vidjeti kod poznatih brendova, poput HBO, CNN ili NASA. Oni su se odlučili da sa dva ili tri slova predstavljaju svoj brend na efektan način, jer se dosta lakše pamti npr. HBO, od punog naziva koji glasi – Home Box Office.


2. Tipografski logo


Kao i monogram, tipografski logotip je zasnovan na fontu, ali za razliku od njega ne fokusira se samo na inicijale, nego na puni naziv same kompanije. Ova vrsta logotipa se uglavnom koristi kada brend ima jedinstven i privlačan naziv, poput Coca Cole.

Prilikom izrade tipografskog logotipa svakako je najznačajniji dio odabir fonta, ali i boja koje će se koristiti. Tako će, kao i u slučaju kod monograma, državne organizacije birati neke tradicionalnije fontove, dok će u ostalim nišama poput modne indrustrije birati jednostavnije i elegantnije fontove.

Odabir boja koje će se koristiti je izuzetno važan s obzirom na to da se na taj način može u krajnjem slučaju uticati na odluku potrošača. Naime, svaka boja ima svoje posebno značenje, tako da budite oprezni kakvu poruku šaljete svojim klijentima.

Logo dizajn – bonus savjet: Ukoliko je određeni biznis na samom početku ne bi bilo loše da se izbjegne monogram, s obzirom da je i sam naziv biznisa nov na tržištu i neprepoznatljiv, pa se kao bolje rješenje u tom slučaju može pokazati tipografski logo sa punim nazivom kompanije.

3. Piktografski logo ili simbol


Simboli su možda i najpoznatija vrsta logotipa. Zasniva se na grafičkom prikazu naziva brenda ili se prezentuje u formi ikonice. Najznačajniji dio prilikom dizajniranja ove vrste logotipa je odabir vizuala, s obzirom na to da bi vizual trebao da bude trajna oznaka brenda, koja se neće mijenjati. Upravo zato ovakav logo je možda bolji izbor za rebrendiranje, a ne toliko i za neki novi biznis još nedovoljno poznat na tržištu. Slika koja se odabere trebala bi da bude toliko prepoznatljiva, da samom pojavom prepoznajemo brend koji predstavlja. Najbolji primjeri za ovu vrstu logotipa su Twitter ili Apple.


4. Apstraktni logo


Apstraktni logo je posebna vrsta piktografskog logotipa. Sastoji se od apstraktnog geometrijskog oblika koji u kombinaciji sa odabranom bojom na jedan zaista jedinstven način predstavlja određeni brend. Kako se ne ograničava ni na jednu već poznatu sliku, predstavlja unikatan simbol koji izdvaja brend od ostalih. Ovim logotipom se simbolično prenosi poruka brenda, a kao najbolji primjer je brend Nike, čiji logo prenosi značenje pokreta i slobode.

I piktografski i apstraktni logo su dobar odabir ako je brend zastupljen na globalnom tržištu, a sam naziv nema neko određeno značenje. U tom slučaju se simbolično prenosi poruka brenda.

5. Maskota


Maskota je logo koji se sastoji od ilistrovanog lika, koji je zanimljiv, raznobojan i zabavan. Može biti odličan način za kreiranje lika koji će predstavljati brend i stvoriti zabavnu atmosferu koja angažuje i samu publiku na nekim događajima, kao što to čine maskotni logotipi američkih košarkaških klubova.

Prednost ove vrste logotipa je što se njim utiče i na interakciju publike, ali kao nedostatak se može uzeti to da se ne može koristiti za sav reklamni materijal, jer možda i neće najbolje izgledati prilikom štampanja.

6. Kombinovani logo


Kombinovani logo se sastoji od dvije ili više vrsta logotipa, najčešće monograma i tipografskog logotipa ili tiporafskog sa piktografskim logotipom. Moguće su mnoge kombinacije, što i sam naziv ove vrste logotipa govori. Njegova prednost je svestranost, s obzirom na to da se može sastojati od više elemenata – teksta i slike, što dovodi do lakšeg identifikovanja brenda na tržištu. Upravo zbog toga je ova vrsta logotipa najbolje rješenje kada je riječ o biznisu koji je u svom začetku, jer će pored neke slike koja prenosi simboličnu poruku brenda pisati i puni naziv brenda ili inicijali. Najpozatiji primjeri ove vrste su Lacoste i Burger King.


7. Amblem


Amblem je logo koji se sastoji od fonta koji je ispisan unutar nekog simbola ili ikone, kao što su grbovi i pečati. Mnogi brendovi se odlučuju za tradicionalne ambleme koji će najbolje predstaviti ono čime se bave, dok postoje i oni koji koriste akblem kao logotip u modernom obliku. Najpoznatiji logotip ovog tipa je logo Starbucksa.


Zaključak


Logotip ima mnogo funkcija: da se određeni brend identifikuje, odnosno izdvoji od konkurencije na tržištu, da definiše neke najvažnije informacije koje se tiču samog brenda, kao i koje vrijednosti brend promoviše. Upravo zbog težine koju nosi, logo dizajn bi trebao da dobije mnogo pažnje, jer je to ipak nešto što bi određeni biznis trebalo da predstavlja duži period i ne bi trebalo često da se koriguje ili mijenja.

Koju od navedenih vrsta logotipa koristiti važna je odluka koju ne bi trebalo donositi bez konsultacije sa nekim ko se profesionalno bavi grafičkim dizajnom. Prije toga je potrebno da se odgovori na pitanja koja će biti od pomoći onome kome povjerite taj posao poput – koji su ciljevi vašeg biznisa, koju poruku želite poslati potrošačima, po čemu se razlikujete od konkurencije itd.

Dejana Dušanić

Share this post :

Popular Categories

Newsletter

Get free tips and resources right in your inbox, along with 10,000+ others