Konsalting i edukacije

Iskustvo rada za klijente i opsežno znanje o digitalnom marketingu i tehnologijama ne čuvamo samo za sebe, nego ga dijelimo sa našim klijentima. Naše usluge savjetovanja i edukacija pružiće vam neophodno znanje koje će Vam pomoći da samostalno rješavate izazove na koje Vaše poslovanje nailazi.

Strategija digitalnog marketinga

Strategija digitalnog marketinga je stvaranje plana za uspješan i efektivan nastup na internetu. Prije početka aktivnosti u okviru digitalnog marketinga, potrebno je kreirati strategiju koja će odrediti u kom smjeru će ići vaša promocija, koje rezultate želite postići i detaljno razraditi pojedine korake i aktivnosti. Strategija osigurava da internet marketing postigne najbolje razultate, da sve ide u pravom smjeru i da u svakom momentu imate potpunu kontrolu nad promotivnim aktivnostima.

Media buying

Saradnja sa medijima osigurava Vam medijsku vidljivost i promociju. Pri izboru medija sa kojima ćete sarađivati, trebate obratiti pažnju koji će medij najviše doprinijeti ostvarenju Vaših ciljeva. Nekada najpoznatije nije uvijek najbolje.

Kompletna usluga zakupa prostora na različitim medijama (televizija, radio, portali) obuhvata prikupljanje ponuda, izbor i komunikaciju sa medijima, praćenje objava i reakcija publike, prikupljanje analitike i rezultata, kreairanje izvještaja.

Obuke iz digitalnog marketinga

Znanje koje posjedujemo, dijelimo sa drugima. Pokrenuli smo projekte „Moja digitalna akademija“ i „Talent HUB“ koji polaznicima pružaju obuke iz IT svijeta. Moja digitalna akademija se bazira na obukama iz digitalnog marketinga (društvene mreže, google adwords, content marketing) a u Talent HUB-u najtraženije obuke trenutno na tržištu su grafički dizajn, WordPress i 3D modelovanje.

Poslovno savjetovanje

Pomažemo kompanijama u prilagođavanju tehnološkim promjenama koje se događaju na tržištu. Eliminišemo negativan uticaj ovih promjena na poslovanje naših klijenata i doprinosimo postizanju odličnih rezultata. Cilj koji želimo postići je maksimalno iskorištavanje resursa te održavanje visoke produktivnosti i efikasnosti, kao i kontinuiranog i održivog rasta poslovanja.

Organizacija radionica iz oblasti IT-ja za Vaše zaposlene, digitalizacija poslovnih procesa, analiza tržišta i tržišnih trendova, analiza konkurencije, pozicioniranje proizvoda i usluga na tržištu, upravljanje procesom marketinga i izrada marketinških planova… Tehnološki razvoj nam nudi velike prilike, na svima nama je da ih iskoristimo.