STUDIJA SLUČAJA: EXPERIENCE WORK AND TRAVEL

O klijentu

Experience je izuzetno uspješna Work and Travel firma koja je od 2010. godine obezbijedila posao za preko hiljadu studenata iz Bosne i Hercegovine. Kao kompanija u razvoju sa jasnom vizijom Experience je trebao sajt koji će ih učiniti vidljivijim i njihovo poslovanje podići na viši nivo.

Experience Work and Travel 1

Šta smo uradili

Za ovog klijenta smo najprije dizajnirali efektivan prodajni sajt koji pruža sve neophodne informacije i zadobija povjerenje posjetilaca.
Potom smo predano radili na promociji ovog sajta pomoću Google Search oglašavanja koje je dalo izuzetne rezultate.
Visoke stope konverzije i visoke ocjene kampanje od strane Google-a dokaz su da je Experience lider na tržištu, a naše Google Ads usluge profitabilne i isplative.

Korištene usluge

Experience Work and Travel 2 Untitled 6

Strategija

Experience Work and Travel 4 Untitled 5

SEO

Experience Work and Travel 5 Untitled 2 3

Google oglašavanje