STUDIJA SLUČAJA: PROJEKAT “LAKTAŠI LOCAL YOUTH DEVELOPMENT” I SAJT CDMPL.NET

O klijentu

Udruženje građana “Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši” je Udruženje koje ima za cilj poboljšanje kvaliteta života članova lokalne zajednice, obezbjeđujući programe namijenjene djeci, mladima i porodici. U njihovoj misiji su im bili potrebni novi sajt, edukacija i medijska promocija, a za taj dio posla bila je zadužena Agencija Digivox kao partner u projektu “Laktaši Local Youth Development”. Projekat je realizovan zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Projekat “Laktaši Local Youth Development” i sajt cdmpl.net 1 CDMPL

Zadatak

Zadaci Agencije Digivox bili su izrada sajta Centra za djecu, mlade i porodicu Laktaši www.cdmpl.net, priprema i realizacija edukacije za predstavnike Centra i njihove partnere, te medijska kampanja koja obuhvata promociju projekta “Laktaši Local Youth Development”, odnosno pisanje PR članaka i organizovanje TV gostovanja za predstavnike Centra.

Šta smo uradili

Kreirali smo funkcionalan sajt cdmpl.net, modernog izgleda za Centar za djecu, mlade i porodicu, čiji su predstavnici istakli da je pored komunikacije na društvenim mrežama važno imati kvalitetnu web prezentaciju. Vođeni tim, ali i našim visokim standardima, lansirali smo sajt koji je pregledan, brz i sadrži sve potrebne sekcije za predstavljanje Centra za djecu, mlade i porodicu i njihovih aktivnosti.

Takođe, napravili smo plan i program obuke iz oblasti grafičkog dizajna, copywritinga, digitalnog marketinga i marketinga na društvenim mrežama, web dizajna i upravljanja sajtom, te istu realizovali u saradnji sa Mojom digitalnom akademijom, čiji su predavači održali edukaciju za predstavnike Centra i njihove partnere.

U cilju promovisanja CDMPL i projekta “Laktaši Local Youth Development” kreirali smo PR tekstove i plasirali ih na portalima u BiH, te organizovali TV gostovanja za predstavnike Udruženja.

Projekat “Laktaši Local Youth Development” i sajt cdmpl.net 2 CDMPL 1
Projekat “Laktaši Local Youth Development” i sajt cdmpl.net 4 Untitled 5
Projekat “Laktaši Local Youth Development” i sajt cdmpl.net 5 Untitled 3

Rezultati

Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši dobio je moderan i funkcionalan sajt koji ih je približio njihovoj ciljnoj grupi, a kroz objave aktivnosti na portalima i gostovanja u gledanim TV emisijama predstavili su se široj javnosti.